Karte

Skica korištenja prostora kasarne do kraja 1970ih godina, Dako Mustur, 2022.

 / 

Skica korištenja prostora kasarne od kraja 1970ih do 1990ih godina, Petar Mustur, 2022.

 / 

Sadašnja namjena prostora bivše vojarne (Izvor: https://portonovi.com/storage/app/media/Portonovi%20Retail%20Map_Opt.pdf). Zapadni dio kompleksa (nije na karti) još nije izgrađen i ograđen je ogradom.

 / 

Tek krajem 1970-ih godina je cijelo područje vojne zone ograđeno ogradom. Prije toga je vojna uporaba bila mnogo više isprepletena s civilnom uporabom područja te je glavni javni put prolazio kroz vojni areal. Danas je put kroz turistički kompleks otvoren svima. Kreirani su javni parkovi i trgovi. Ipak, zona uz more uglavnom je ekskluzivna za privatno i turističko korištenje.

Na slikama su skice sjećanja na kasarnu Daka i Petra Mustura, oca i sina, čija je kuća u Kumboru u neposrednoj blizini kruga bivše kasarne. Petar je služio vojni rok u Kumborskoj vojarni. Dako, koji je danas u mirovini, bio je dugogodišnji zaposlenik mornaričko-tehničkog remontnog zavoda Sava Kovačević u Tivtu.