Blizu Portonovog*

Foto: Zara Pfeifer, 2022.

 / 

Foto: Zara Pfeifer, 2022.

 / 

Foto: Zara Pfeifer, 2022.

 / 

Foto: Zara Pfeifer, 2022.

 / 

Foto: Zara Pfeifer, 2022.

 / 

Foto: Zara Pfeifer, 2022.

 / 

Foto: Zara Pfeifer, 2022.

 / 

Foto: Zara Pfeifer, 2022.

 / 

Foto: Zara Pfeifer, 2022.

 / 

Foto: Zara Pfeifer, 2022.

 / 

Foto: Zara Pfeifer, 2022.

 / 

Foto: Zara Pfeifer, 2022.

 / 

Foto: Zara Pfeifer, 2022.

 / 

Foto: Zara Pfeifer, 2022.

 / 

Istraživačko putovanje Antonie Dike i Zare Pfeifer u ljeto 2022.
Fotografije: Zara Pfeifer, 2022.

Za instalaciju na izložbi u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine vidi ovdje