Blizu Portonovog

Blizu Portonovog
Fotografija: Zara Pfeifer, 2022

 / 

Blizu Portonovog
Fotografija: Zara Pfeifer, 2022

 / 

Blizu Portonovog
Fotografija: Zara Pfeifer, 2022

 / 


Blizu Portonovog
Instalacija na izložbi „Pogled u daljinu“ u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. 

Fotografija: Majda Turkić, 2023.

 / 


Blizu Portonovog
Instalacija na izložbi „Pogled u daljinu“ u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. 

Fotografija: Antonia Dika, 2023.

 / 


Blizu Portonovog
Instalacija na izložbi „Pogled u daljinu“ u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. 

Fotografija: Antonia Dika, 2023.

 / 


Blizu Portonovog
Instalacija na izložbi „Pogled u daljinu“ u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. 

Fotografija: Antonia Dika, 2023.

 / 


Blizu Portonovog
Instalacija na izložbi „Pogled u daljinu“ u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. 

Fotografija: Antonia Dika, 2023.

 / 

Zara Pfeifer i Antonia Dika
Blizu Portonovog
2022 – 2023
Fotografije: Zara Pfeifer
Istraživanje: Antonia Dika
Istraživačko putovanje: ljeto 2022
plakati
serija fotografija 1600 x 2200 mm
tekst 400 x 3700 mm

1/3 (velika galerija): Serija fotografija, Zara Pfeifer
2/3 (velika galerija): Izbor komentara s internetskog foruma "Forum bivših pripadnika JNA 22.12.1941.-18.07.1991." na temu prenamjene bivše kasarne "Orjenski Bataljon" u Kumboru.
3/3 (dvorište muzeja): Serija fotografija, Zara Pfeifer


Radovi izloženi na izložbi Pogled u daljinu, nastali su u okviru umjetničko-istraživačkog projekta "Kolektivne utopije posljeratnog modernizma. Jadranska obala kao raj za odmor i obranu". Projekt je podržao Austrijski fond za znanost (FWF).