Pical

Pical

Instalacija na izložbi „Pogled u daljinu“ u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu.
Fotografija: Dženat Dreković

 / 

Pical

Instalacija na izložbi „Pogled u daljinu“ u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu.
Fotografija: Dženat Dreković

 / 

Pical

Instalacija na izložbi „Pogled u daljinu“ u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu.
Fotografija: Dženat Dreković

 / 

Pical

Instalacija na izložbi „Pogled u daljinu“ u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu.
Fotografija: Dženat Dreković

 / 

Goran Škofic & Anamarija Batista
2019-2023
film


Radovi izloženi na izložbi Pogled u daljinu, nastali su u okviru umjetničko-istraživačkog projekta "Kolektivne utopije posljeratnog modernizma. Jadranska obala kao raj za odmor i obranu". Projekt je podržao Austrijski fond za znanost (FWF).