Biseri jadrana

Stranice iz Antonia Dika, Daniele Ansidei: Perlen der Adria, 2007-2012. Fotografije © Daniele Ansidei.

 / 

Stranice iz Antonia Dika, Daniele Ansidei: Perlen der Adria, 2007-2012. Fotografije © Daniele Ansidei.

 / 

Stranice iz Antonia Dika, Daniele Ansidei: Perlen der Adria, 2007-2012. Fotografije © Daniele Ansidei.

 / 

Stranice iz Antonia Dika, Daniele Ansidei: Perlen der Adria, 2007-2012. Fotografije © Daniele Ansidei.

 / 

Stranice iz Antonia Dika, Daniele Ansidei: Perlen der Adria, 2007-2012. Fotografije © Daniele Ansidei.

 / 

Stranice iz Antonia Dika, Daniele Ansidei: Perlen der Adria, 2007-2012. Fotografije © Daniele Ansidei.

 / 

Stranice iz Antonia Dika, Daniele Ansidei: Perlen der Adria, 2007-2012. Fotografije © Daniele Ansidei.

 / 

Stranice iz Antonia Dika, Daniele Ansidei: Perlen der Adria, 2007-2012. Fotografije © Daniele Ansidei.

 / 

Stranice iz Antonia Dika, Daniele Ansidei: Perlen der Adria, 2007-2012. Fotografije © Daniele Ansidei.

 / 

Stranice iz Antonia Dika, Daniele Ansidei: Perlen der Adria, 2007-2012. Fotografije © Daniele Ansidei.

 / 

Stranice iz Antonia Dika, Daniele Ansidei: Perlen der Adria, 2007-2012. Fotografije © Daniele Ansidei.

 / 

Knjiga "Perlen der Adria" Antonie Dika i Danielea Ansideija realizirana je kao doprinos izložbi "Desertmed" u NGBK u Berlinu, 2012. godine.