Karta je karta je karta je karta

Karta je karta je karta je karta. Kumbor, Lastovo, Šepurine, Brijuni, Vis, Lošinj.

Instalacija na izložbi „Pogled u daljinu“ u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. 

Fotografija: Lana Balorda, HMBIH, 2023

 / 

Karta je karta je karta je karta. Kumbor, Lastovo, Šepurine, Brijuni, Vis, Lošinj.

Instalacija na izložbi „Pogled u daljinu“ u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. 

Fotografija: Dženat Dreković, 2023

 / 

Karta je karta je karta je karta. Kumbor, Lastovo, Šepurine, Brijuni, Vis, Lošinj.

Instalacija na izložbi „Pogled u daljinu“ u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. 

Fotografija: Dženat Dreković, 2023

 / 

Karta je karta je karta je karta. Kumbor, Lastovo, Šepurine, Brijuni, Vis, Lošinj.

Instalacija na izložbi „Pogled u daljinu“ u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. 

Fotografija: Dženat Dreković, 2023

 / 

Karta je karta je karta je karta. Kumbor, Lastovo, Šepurine, Brijuni, Vis, Lošinj.

Instalacija na izložbi „Pogled u daljinu“ u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. 

Fotografija: Dženat Dreković, 2023

 / 

Karta je karta je karta je karta. Kumbor, Lastovo, Šepurine, Brijuni, Vis, Lošinj.

Instalacija na izložbi „Pogled u daljinu“ u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. 

Fotografija: Antonia Dika, 2023

 / 

Karta je karta je karta je karta. Kumbor, Lastovo, Šepurine, Brijuni, Vis, Lošinj.

Instalacija na izložbi „Pogled u daljinu“ u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. 

Fotografija: Antonia Dika, 2023

 / 

Karta je karta je karta je karta. Kumbor, Lastovo, Šepurine, Brijuni, Vis, Lošinj.

Instalacija na izložbi „Pogled u daljinu“ u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. 

Fotografija: Lana Balorda, HMBIH, 2023

 / 

Karta je karta je karta je karta. Kumbor, Lastovo, Šepurine, Brijuni, Vis, Lošinj.

Instalacija na izložbi „Pogled u daljinu“ u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. 

Fotografija: Lana Balorda, HMBIH, 2023

 / 

Karta je karta je karta je karta. Kumbor, Lastovo, Šepurine, Brijuni, Vis, Lošinj.

Instalacija na izložbi „Pogled u daljinu“ u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. 

Fotografija: Majda Turkić, 2023

 / 

Karta je karta je karta je karta. Kumbor, Lastovo, Šepurine, Brijuni, Vis, Lošinj.

Instalacija na izložbi „Pogled u daljinu“ u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. 

Fotografija: Lana Balorda, HMBIH, 2023

 / 

Karta je karta je karta je karta. Kumbor, Lastovo, Šepurine, Brijuni, Vis, Lošinj.

Instalacija na izložbi „Pogled u daljinu“ u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. 

Fotografija: Lana Balorda, HMBIH, 2023

 / 

Karta je karta je karta je karta. Kumbor, Lastovo, Šepurine, Brijuni, Vis, Lošinj.

Instalacija na izložbi „Pogled u daljinu“ u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. 

Fotografija: Antonia Dika, 2023

 / 

Karta je karta je karta je karta. Kumbor, Lastovo, Šepurine, Brijuni, Vis, Lošinj.

Instalacija na izložbi „Pogled u daljinu“ u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. 

Fotografija: Antonia Dika, 2023

 / 

Antonia Dika
Karta je karta je karta je karta
Kumbor, Lastovo, Šepurine, Brijuni, Vis, Lošinj
2023
na temelju istraživanja 2008.-2023. godine
mješovita tehnika


Radovi izloženi na izložbi Pogled u daljinu, nastali su u okviru umjetničko-istraživačkog projekta "Kolektivne utopije posljeratnog modernizma. Jadranska obala kao raj za odmor i obranu". Projekt je podržao Austrijski fond za znanost (FWF).