Odmor i obrana na Visu

Antonia Dika: O vojnicima i turistima. Napuštene vojne zone na Jadranskim otocima / Vis, TU Wien, 2008.

 / 

Iz Antonia Dika: O vojnicima i turistima. Napuštene vojne zone na Jadranskim otocima / Vis, TU Wien, 2008.

 / 

Iz Antonia Dika: O vojnicima i turistima. Napuštene vojne zone na Jadranskim otocima / Vis, TU Wien, 2008.

 / 

Iz Antonia Dika: O vojnicima i turistima. Napuštene vojne zone na Jadranskim otocima / Vis, TU Wien, 2008.

 / 

Iz Antonia Dika: O vojnicima i turistima. Napuštene vojne zone na Jadranskim otocima / Vis, TU Wien, 2008.

 / 

Iz Antonia Dika: O vojnicima i turistima. Napuštene vojne zone na Jadranskim otocima / Vis, TU Wien, 2008.

 / 

Iz Antonia Dika: O vojnicima i turistima. Napuštene vojne zone na Jadranskim otocima / Vis, TU Wien, 2008.

 / 

Antonia Dika: O vojnicima i turistima. Napuštene vojne zone na Jadranskim otocima, TU Wien, 2008.

 / 

O vojnicima i turistima.

Jedan bivši vojni ročnik opisuje ovako: "Došavši (po prekomandi) na ostrvo Vis davne 1986-te ugledao sam (u samoj luci) veliku parolu ispisanu (40-tih godina) debelim namazom crvene farbe: 'Živjelo oružano bratstvo Srba i Hrvata'. Osetio sam kao da se vreme zaustavilo još 40-tih na tom mestu. Grobna tišina- mladi su otišli na školovanje u veća mesta (na kopnu)a preostao je uglavnom stariji svet, u čudnoj simbiozi sa vojskom iz obližnjih kasarni. Ako je potrebno asfaltirati put ili uvesti negde vodu- tu je vojska. Ako se u mestu organizuje šahovski turnir- protivnici će neizostavno biti vojnici i meštani."1

Ulomak iz Antonia Dika: O vojnicima i turistima. Napuštene vojne zone na Jadranskim otocima / Vis, TU Wien, 2008. Za više (na njemačkom) vidi: https://issuu.com/ntndk5/docs/vis