Pogled na Lastovo

Avio snimka Lastova koja visi na zidu ureda Parka prirode Lastovsko otočje u Ublima. Vojne zone su manualno retuširane – preljepljene motivima šume. Autor(ica) kolaža je nepoznat(a), kao i godina nastanka. (Foto: Antonia Dika, 2012.)

 / 

Avio snimka Lastova koja visi na zidu ureda Parka prirode Lastovsko otočje u Ublima. Vojne zone su manualno retuširane – preljepljene motivima šume. Autor(ica) kolaža je nepoznat(a), kao i godina nastanka. (Foto: Antonia Dika, 2012.)

 / 

Znate li možda kada je i kako ova karta nastala? Javite nam se! hello@leisureanddefence.org / +43 677 636 973 59 *

Znate li možda kada je i kako ova karta nastala? Javite nam se! hello@leisureanddefence.org / +43 677 636 973 59 *

Znate li možda kada je i kako ova karta nastala? Javite nam se! hello@leisureanddefence.org / +43 677 636 973 59 *

Znate li možda kada je i kako ova karta nastala? Javite nam se! hello@leisureanddefence.org / +43 677 636 973 59 *

Znate li možda kada je i kako ova karta nastala? Javite nam se! hello@leisureanddefence.org / +43 677 636 973 59 *

Znate li možda kada je i kako ova karta nastala? Javite nam se! hello@leisureanddefence.org / +43 677 636 973 59 *

Znate li možda kada je i kako ova karta nastala? Javite nam se! hello@leisureanddefence.org / +43 677 636 973 59 *

Znate li možda kada je i kako ova karta nastala? Javite nam se! hello@leisureanddefence.org / +43 677 636 973 59 *

Znate li možda kada je i kako ova karta nastala? Javite nam se! hello@leisureanddefence.org / +43 677 636 973 59 *

Znate li možda kada je i kako ova karta nastala? Javite nam se! hello@leisureanddefence.org / +43 677 636 973 59 *

Znate li možda kada je i kako ova karta nastala? Javite nam se! hello@leisureanddefence.org / +43 677 636 973 59 *

Znate li možda kada je i kako ova karta nastala? Javite nam se! hello@leisureanddefence.org / +43 677 636 973 59 *

Znate li možda kada je i kako ova karta nastala? Javite nam se! hello@leisureanddefence.org / +43 677 636 973 59 *

Znate li možda kada je i kako ova karta nastala? Javite nam se! hello@leisureanddefence.org / +43 677 636 973 59 *

Znate li možda kada je i kako ova karta nastala? Javite nam se! hello@leisureanddefence.org / +43 677 636 973 59 *

Znate li možda kada je i kako ova karta nastala? Javite nam se! hello@leisureanddefence.org / +43 677 636 973 59 *

Znate li možda kada je i kako ova karta nastala? Javite nam se! hello@leisureanddefence.org / +43 677 636 973 59 *

Znate li možda kada je i kako ova karta nastala? Javite nam se! hello@leisureanddefence.org / +43 677 636 973 59 *

Znate li možda kada je i kako ova karta nastala? Javite nam se! hello@leisureanddefence.org / +43 677 636 973 59 *

Znate li možda kada je i kako ova karta nastala? Javite nam se! hello@leisureanddefence.org / +43 677 636 973 59 *